Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas kolektīvs

Skolas ēka

Informācija par uzņemšanu 10.klasē 2024./2025.m.g.

Gaidām 10.klasē – no 1. līdz 3. jūlija plkst.12.00 jāaizpilda pieteikuma forma


1.solis

2024.gada 1.jūlijā pārbaudiet 9.klases eksāmenu rezultātus, izmantojot e-pakalpojumu portālus: https://eksameni.gov.lv/ vai https://latvija.gov.lv/Home/.


2.solis

Aizpildiet pretendenta formu: https://forms.office.com/e/Mqq0K1CYib

To var izdarīt no 2024.gada 1.jūlija līdz 3.jūlija plkst. 12.00.


3.solis

Pārbaidiet, vai esat rekomendēti uzņemšanai. Konkursa rezultāti tiks publicēti Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas mājaslapā https://zolitude.lv/ līdz 2024.gada 3. jūlija plkst.17.00.
Sarakstā būs norādīts skolēna VISC centralizēto eksāmenu kods. 

Konkursu izturējušiem pretendentiem sarakstā būs atzīmē “Ieteikts uzņemšanai”.

Ja skolēns nekārtoja eksāmenus, būs norādīti pirmie vārda un uzvārda burti.


4.solis

2024.gada 4. jūlijā un 5. jūlijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 skolēnu vecāki iesniedz dokumentus: vecāku iesniegums, apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts, medicīnas dokumenti no skolas, kurā pabeidza 9.klasi. Iesnieguma forma būs pieejam uz vietas.


Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Ruses iela 22, K-106.kab.


Skolēns ir uzņemts 10.klasē pēc dokumentu iesniegšanas! 

Uzņemšana 10.klasē