Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Mūsu Zeltas pildspalvas ieguvēja

Sirsnīgi apsveicam un godinām ģimnāzijas direktores vietnieci izglītības jomā Lienu Juhņevsku par Zelta pildspalvas balvu nominācijā
 “Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību”!
Lienes Juhņevskas forogrāfija