Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Talantīgo un erudīto 5.-8.kl. skolēnu godināšana

8.maijā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā tika godināti 52 zinošākie, mērķtiecīgākie un talantīgākie 5.-8.klašu skolēni,
kuri šajā mācību gadā veiksmīgi piedalījās dažāda mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, iegūstot godalgotas vietas. 

Ģimnāzijas pateicības rakstus saņēma arī 19 pedagogi par ieguldīto darbu talantīgo skolēnu sagatavošanā rezultatīvai dalībai olimpiādēs un konkursos.

Pateicamies vecākiem par atbalstu radošas un atbildīgas personības veidošanā!