Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās
(lasīt šeit)

  • Iestājpārbaudījums 10.klasē - matemātikā un angļu valodā notiks 2021.gada 10.jūnijā.
  • Dokumentu iesniegšana 10. klasē notiek: 2021. gada 17. - 18. jūnijam plkst. 9.00 - 14.00.
  • Tiek pieņemti 10.klasē tikai tie skolēni, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumu.