Fakultatīvo nodarbību saraksts

2016./2017.m.g.

Skolotāju vārds uzvārds

Klase

Audzēkņu skaits

Stundu

skaits

Mācību priekšmets

Dienas

Laiks

Piezīmes

I.Bistrova

5.-6.kl.

19 audz.

2.st.(1.gr.)

peldēšana

III

13.50 - 15.10

Inter. izgl.

7.-9.kl.

16 audz.

2.st.(1.gr.)

volejbols

II

V

16.30 - 17.10

13.50-14.30

Inter. izgl.

3.c kl.

31 audz.

1.st.(1.gr.)

futbols

II

13.00 - 13.40

Projekts “Sporto visa klase”

I.Cigankova

5.-6.kl.

16 audz.

2.st.(1.gr.)

florbols

II

14.35 - 15.55

Inter. izgl.

4.-5.kl.

15 audz.

2.st.(1.gr.)

tautas bumba

II

III

13.50-14.30

14.35 - 15.15

Inter. izgl.

J.Kalašnika

10.-12.kl.

16.audz.

2.st.(1.gr.)

florbols

IV

15.20 - 16.40

Inter. izgl.

10.-12.kl.

15 audz.

2.st.(1.gr.)

 peldēšana

II

16.40 - 18.00

Inter. izgl.

10.-12.kl.

16 audz.

2.st.(1.gr.)

volejbols

II

15.20 - 16.40

Inter. izgl.

J.Piščika

7.-8.kl.

16 audz.

2.st.(1.gr.)

florbols

V

14.35 - 15.55

Inter. izgl.

7.-8.kl.

16 audz.

2.st.(1.gr.)

peldēšana

V

16.00 - 17:20

Inter. izgl.

I.Rediko

1.-4.kl.

16 audz.

2.st.(1.gr.)

basketbols

I

13:50 - 15:10

Inter. izgl.

3.c kl.

31 audz.

1.st.(1.gr.)

koriģ.vingroš.

I

08.30 - 09.10

Projekts “Sporto visa klase”

1.-4. kl.

16 audz.

2.st.(1.gr.)

koriģ.vingroš.

I

II

13.50 - 14.30

13.50 - 14.30

Fakult.

M.Putniņa

4.kl.

63 audz.

3.st.(3.gr.)

peldēšana

II,

 

IV

13.50 - 14.30

14.30 - 15.10

13.50 - 14.30

Inter. izgl.

1.kl.

 57 audz.

2.st.(2.gr.)

peldēšana

II, IV

13.10 - 13.50

Inter. izgl.

S.Sažanova

3.kl.

58 audz.

3.st.(3.gr.)

peldēšana

II,

III,

IV

13.50 - 14.30

13.50 - 14.30

13.50 - 14.30

Inter. izgl.

1.kl.

58 audz.

2.st.(2.gr.)

peldēšana

I, III

13.10 - 13.50

Inter. izgl.