Skolas muzejs

Aleksandra Dalbiņa – vēstures skolotāja, skolas muzeja vadītāja.

Sava darba entuziaste! Skolotāja rūpīgi vāc un apkopo informāciju par Zolitūdes ģimnāzijas vēsturi un Zemgales priekšpilsētu. Pēc viņas iniciatīvas muzejā regulāri tiek vadītas novadpētniecības stundas, kurās bērnus māca mīlēt savu pilsētu, rajonu, skolu, lepoties ar savu valsti.

Skolotāja Dalbiņa ir izstrādājusi virkni interaktīvu pasākumu: „Leģendas par Rīgu” 5. un 6. klasēm, „Pieminekļi Rīgā” 7.klasēm, „Daugavpils cietoksnis” 9.klasēm, „Rīgas arhitektūras stili” 10.-12.klasēm. Skolotāja vada tematiskas ekskursijas par Rīgu, iemīļotākās tēmas – „Pa Pētera I pēdām”, „Ielas ar krievu uzvārdiem”. Šādas ekskursijas saistošā formā iepazīstina bērnus ar interesantiem vēstures faktiem un māca mīlēt valsti, kurā viņi dzīvo.

Skolas muzejs piedāvā

Cienījamie klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji!

Skolas muzejs piedāvā:

  • Tēmas klases stundām: „Mūsu ģimnāzija lepojas…”, „Zemgales priekšpilsētas vēsture”.
  • Palīdzību materiālu atlasē par novadpētniecības un skolas vēstures tematiku.
  • Materiālus klases stundām par Latvijas valstij svarīgiem datumiem.
  • Gidus (vecāko klašu skolēnus) - ekskursiju vadītājus pa skolas muzeju un Rīgu.
Maijā tiek plānotas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izbraukuma izstādes „Latvijas Tautas frontei-25” un „Baltijas ceļa 25. gadskārta”.