• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Latvijas skolas soma

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir ļoti nozīmīga valsts simtgades programmas daļa. Tās mērķis ir katram Latvijas skolēnam nodrošināt iespēju iepazīt un pašam pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Liela nozīme programmas īstenošanā ir pedagogu darbam, sagatavojot skolēnus gaidāmajam notikumam un pēc tam mācību stundā pārrunājot pieredzēto un to sasaistot ar mācību procesu.

6. septembrī Arēnā Rīga norisinājās vērienīgs pasākums, veltīts Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanai. Atklāšanas pasākumu noslēdza koncerts “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Tajā, protams, piedalījās arī mūsu ģimnāzijas 5.-9.klašu skolēni. Īpaša uzmanība iniciatīvas ietvaros tika veltīta aktīvai iesaistei multimediālajos projektos, interaktīvajās darbnīcās, performancēs. Projektu koordinē J.Stupele un J.Ofmane.

Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana

Ģimnāzija ir iesaistījusies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta jauniešu iniciatīvas projektā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”, kas veltīts Latvijas valsts simtgadei. Projektā skola piedalījās konkursā, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu iestādes teritorijas apzaļumošanai un piederības sajūtas radīšanai savā skolā, pilsētā un valstī.

Pavasarī tika uzsākta skolas centrālās ieejas apzaļumošana. Tā ir vieta, kur notiek dažādi publiski pasākumi un radošas aktivitātes (jaunā mācību gada sagaidīšana, izlaidumi), kuras var vērot ne tikai skolēni un vecāki, bet arī tuvāko māju iedzīvotāji. Tika izveidota simtgades instalācija , kas ap sevi pulcē ikvienu interesentu. Darbā aktīvi iesaistījās 11.a un 12.c klašu kolektīvi, skolēnu pašpārvalde, pedagogi un skolas personāls.

 

  • DSCN6477
  • DSCN6577
  • DSCN6578
  • DSCN6582
  • Picture 053
  • Picture 063

 

 

Personas datu apstrāde

Informējam skolēnu vecākus, ka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Lasīt dokumentu pilnībā.