• 1

  • 2

  • Jaunais_korpuss4

  • 4

Konkurss "Staro mājās"

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija sūta skolēnu pašpārvaldes un vizuālās mākslas studijas “Palete” radošo darbu “Staro mājās”, kas rotā RZĢ centrālās ieejas durvis.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā 1.septembrī pie skolēniem viesojās Sprīdītis. Arī tagad viņš nes ģimenes mīlestības un zinību gaismu ikviena skolēna mājās. #staromajas

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā!

Lai katrs mūsu labais darbs, labā doma un griba iemirdzas kā daļiņa no gaismas kopā ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 5.,6.klašu skolēnu vizuālās mākslas stundās sagatavoto dāvanu Latvijai 102.gadadienā!

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Capture
 

Sirsnīgi sveicam skolēnus, vecākus, skolotājus Latvijas valsts svētkos!

Novēlām katram no mums saglabāt sirdsdegsmi, svētku prieku un lepnumu par mūsu valsti – Latviju!

Paldies LU studentei Ivetai Muncei un ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldei par iniciatīvu un gaismas idejas iedzīvināšanu!

Sveicam latviešu valodas olimpiādes 7.-8.klasēm uzvarētājus!

2020. gada 16. oktobrī notika Rīgas pilsētas 37. latviešu valodas olimpiādes 7. – 8.klasēm 2. posms, kurā ar teicamiem panākumiem piedalījās Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēni

1. vieta - Ariana Šandro, 8.a klase (apbalvota ar balvu, diplomu un pildspalvu)
2. vieta – Viktorija Prikule, 8.c klase (apbalvota ar diplomu un pildspalvu )
2.vieta – Kipras Masanauskas, 7.d klase (apbalvots ar diplomu un pildspalvu )
Atzinība – Marija Timofejeva, 8.c klase

Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei Irēnai Kravalei, Jolantai Ķikutei, Žannai Leitānei!

Informējam!

Pamatojoties uz grozījumiem Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 09.jūnija noteikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”


Rīgas Zolitūdes ģimnāzija informē, ka no 17.oktobra līdz 6.novembrim tiek atceltas visas grupu nodarbības – bērnu un pieaugušo grupām.
Pieejamas būs tikai individuālās nodarbības ar abonementiem lielajā peldbaseinā un trenažieru zālē.


Ieeja sporta kompleksā maskā, obligāta roku dezinfekcija un 2 m distance.


Administrācija

Skolēnu pašpārvaldes prezidents

Apsveicam
Anastasiju Novikovu
ar jauno Skolēnu pašpārvaldes
prezidenta amatu!
Pirmā sanāksme ar jauno komandu trešdien 30.09.2020.
plkst. 8.30 318. kab.

Informācija par 2020./2021.mācību gada norisi

Cienījamie vecāki!
Apsveicam jūs ar 2020./2021.mācību gada sākumu!

Svarīgi:

1. Informācija par 1.septembra pasākumu norisi līdz 31.08.2020. tiks publicēta ģimnāzijas mājaslapā.

2. 2020.gada 2.septembrī visiem skolēniem būs adaptācijas un instruktāžu diena no plkst. 8.30 norādītājās telpās, ieeja skolā notiks pēc plāna (skatīt šeit).

3. Mācības skolēni uzsāks 2020.gada 3. septembrī pēc mācību stundu saraksta.

4. Ģimnāzija strādās pēc B modeļa, kurā mācības 1.-7. klašu posmā notiks klātienē un mācības 8. – 12.klašu posmā notiks daļēji attālināti. Detalizētu informāciju skolēni saņems no klases audzinātāja.

5. 1.-7.klasēm mācību stundas notiks pārsvarā vienā mācību kabinetā.

6. Visiem skolēniem, kuriem mācības notiks klātienē, tiks nodrošināta silta ēdināšana.

7. Pārvietošanās ģimnāzijā notiks stingri ievērojot norādīto kustības virzienu.

8. Ģimnāzijā stingri aizliegts ierasties ar elpceļu infekcijas pazīmēm. Piemēram, paaugstināta temperatūra, klepus, iesnas, sāpes kaklā, apgrūtināta elpošana, konjunktivīts u.c. Ja Jūsu bērnam ir hroniska slimība ar līdzīgām izpausmēm, lūdzam laicīgi atnest uz skolu ārsta zīmi.

9. Skolā aizliegts ierasties, ja pēdējo 14 dienu laikā izglītojamais vai viņa ģimene ir apmeklējusi kādu no valstīm, kur Covid-19 izplatība ir bīstama.

10. Skolēnu vecākiem nekavējoties jāinformē klases audzinātājs, ja skolēnam ir konstatēta Covid-19 infekcija.

11. Izglītojamais, kuram skolā tiks konstatētas elpceļu infekcijas pazīmes, tiks nosūtīts mājās.

12. Saskaņā ar Covid-19 ierobežojumiem, mācību procesa laikā ģimnāzijas apmeklēšana nepiederošām personām (arī vecākiem) ir aizliegta. Lūdzam visus vecākus iepazīties ar ģimnāzijas dokumentiem:

12.1. Nepiederošo personu uzturēšanas kārtība Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (lasīt šeit).

12.2. Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (lasīt šeit).

13. Pedagogu un vecāku saziņa notiek ar e-klases starpniecību. Vecāku sapulces pēc nepieciešamības notiek tiešsaistē pēc klašu audzinātāja norādījuma.

14. Ja ir konstatētas tehniskās problēmas, lūdzam sazināties ar skolu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 67405913 (T.Lukjanova)

Novēlam Jums stipru veselību un mums visiem veiksmīgu jauno mācību gadu! Ceram uz Jūsu atbalstu un sadarbību!

Ar cieņu Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas vadības komanda.

Personas datu apstrāde

Informējam skolēnu vecākus, ka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Lasīt dokumentu pilnībā.

 

Skolēnu un vecāku jautājumu, priekšlikumu iesniegšanas forma

Ievadīt savu jautājumu, priekšlikumus, sūdzību vai sniegt atsauksmi.