Teatrālas studijas vadītāja

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija aicina teatrālas stundijas vadītāju 2019./2020.mācību gadam darbam 1.-12.kl. 16.st. CV sūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latviešu valodas pasniedzējs

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija aicina darbā latviešu valodas skolotāju.
(uz pilnu slodzi)


Galvenie amata pienākumi:

1. Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība;

2. Izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām.

3. Mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;

4. Izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;

5. Gatavība nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm izglītībā vienotajā Eiropas izglītības telpā;

6. Spēja pieņemt lēmumus;

7. Prasme strādāt komandā;

8. Pašvērtējuma prasmes;

9. Prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām.

CV un pieteikuma vēstuli elektroniski iesūtīt uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ar norādi “Konkursam uz amatu koncertmeistars” līdz 30.03.2016.

 

Baseina tehnoloģisko iekārtu uzraudzības un apkalpošanas speciālists

Informējam, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija izsludina konkursu uz amata vietu (vakance uz nenoteiktu laiku):

1.Baseina tehnoloģisko iekārtu uzraudzības un apkalpošanas speciālistu.

Darba pienākumi:

Atbildēt par iekārtu ekspluatāciju, ventilāciju, apgaismojumu, kanalizāciju, kā arī par produktīvu darbu sporta kompleksā un ģimnāzijā.

Pastāvīgi kontrolēt agregātu un mehānismu darbību. Veikt kārtējo un profilaktisko remontu.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība: vidēja.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences un personiskās īpašības:

labas darba izpildes praktiskās un tehniskās prasmes;

komunikācijas prasmes, spēja strādāt ātri un paaugstinātas spriedzes apstākļos.

 

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli līdz 01.10.2018.

Horeogrāfs

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija aicina horeogrāfu 2018./2019.mācību gadam darbam pamatskolā CV sūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mūzikas skolotājs

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija aicina mūzikas skolotāju 2018./2019.mācību gadam darbam pamatskolā CV sūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.