Erasmus + projekta skolēnu īstermiņa apmaiņa Nīderlandē

2019.gadā no 10.marta līdz 16.martam Nīderlandē (Naaldwijk) tika organizēta Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta “Learning from the Past to Face the Future: Cultural Heritage in Contrast with Modern Society” mācību vizīte-sanāksme, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no projektā iesaistītajām dalībvalstīm – Polijas, Grieķijas,  Nīderlandes, Spānijas, kā arī 3 pedagogi (Olga Krukovska, Jevgēnija Urbane Orbane, Liene Juhņevska) un četri 7.klases skolēni (Jeļizaveta Bovtrukeviča, Sofija Pehota, Marianna Vandiša, Anna Bujanova) no Rīgas Zolitūdes  ģimnāzijas.

 

 • 20190311_105354
 • 20190311_113035
 • 20190311_164432
 • 20190315_095959
 • IMG-20190321-WA0032

Erasmus + projekta skolēnu īstermiņa apmaina Nīderlandē

2019.gadā no 10.marta līdz 16.martam Nīderlandē (Naaldwijk) tika organizēta Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta “Learning from the Past to Face the Future: Cultural Heritage in Contrast with Modern Society” mācību vizīte-sanāksme, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no projektā iesaistītajām dalībvalstīm – Polijas, Grieķijas, Nīderlandes, Spānijas, kā arī 3 pedagogi (Olga Krukovska, Jevgēnija Urbane Orbane, Liene Juhņevska) un četri 7.klases skolēni (Jeļizaveta Bovtrukeviča, Sofija Pehota, Marianna Vandiša, Anna Bujanova) no Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas.

Projekta ietvaros skolēniem bija iespēja stāstīt par savu valsti, skolu un savas valsts kultūrvēsturisko mantojumu, tā bija lieliska pieredze 12- 14 gadīgiem jauniešiem prezentēšanas un angļu valodas prasmju attīstīšanai. Vienā no vizītes dienām skolēni piedalījās diskusijā par imigrācijas un sociālās atstumtības problēmām savā valstī, jo jau iepriekš bija piedalījušies Spānijas partnerskolas sagatavotajā e-aptaujā skolēnu pieredzes noskaidrošanai šajos jautājumos.

Sanāksmes laikā tika organizēts projekta logo konkurss - no visu partnerskolu iesūtītajiem darbiem bija jāizvēlas viens logo, kas visprecīzāk atspoguļotu projekta ideju. Darbu bija daudz, tie bija ļoti radoši un pārdomāti. Konkursa rezultātā tika izvēlēts Spānijas skolēna logo, kas simbolizē visu partneru kopīgo virzību uz nākotni.

Paralēli skolēnu aktivitātēm partnerskolu skolotāji piedalījās skolēnu sadarbības pasākumu organizēšanā un izvērtēšanā, apsprieda 2019.gadā veicamās aktivitātes, iepazinās ar Nīderlandes izglītības sistēmu un Lentiz I Dalton MAVO & Het Groene liceju.
Nedēļas laikā katra projekta diena bija veltīta Nīderlandes vēstures, kultūras un jaunāko valstiski nozīmīgu tehnoloģiju izzināšanai, kā arī vietējās kopienas iepazīšanai vecāku sagatavotajās aktivitātēs. Viens no vecāku organizētajiem pasākumiem norisinājās vietējā dārzniecībā, nozīmīgā Nīderlandes ražotnē, eksportējot orhidejas un dārzeņus uz dažādām pasaules valstīm. Neizpalika arī brauciens ar velosipēdiem, kas Nīderlandē ir populārs pārvietošanās veids.

Apmeklējot Amsterdamu, projekta dalībnieki iepazina izcilā holandiešu mākslinieka Rembranta bagātīgo gleznu kolekciju izstādē “Visi Rembranti” Reiksmuzejā, jo 2019. gads pasludināts par Rembranta gadu.
Loti emocionāls un izzinošs bija Annas Frankas muzeja apmeklējums par ebreju tautības cilvēku pārdzīvoto pagājušā gadsimta 40.gados kara laikā.

Nīderlande ir valsts, kas atrodas 4m zem jūras līmeņa, gandrīz 900 gadus Nīderlandes iedzīvotāji ir būvējuši dambjus, kas aizsargā viņu zemes no applūšanas, tāpēc mājinieki iepazīstināja viesus ar iespaidīgo dambju sistēmu ‘Delta”.
Visas projekta aktivitātes saistītas ar Eiropas Savienības 2018. gadā pasludināto Eiropas Kultūras mantojuma gadu, lai popularizētu bagāto un daudzveidīgo Eiropas kultūras mantojumu, uzlabotu izpratni par kopējo vēsturi un vērtībām, stiprinātu piederības sajūtu kopīgai Eiropas kultūras telpai.

Projekta galvenā mērķauditorija ir skolēni, jo viņi ir tie, kuri iegūto pieredzi un zināšanas izmantos nākotnē. Viena no projekta dalībniecēm, 7.klases skolniece Jelizaveta Bovtukeviča, par šo nedēļu teica: „Man ir ļoti liels prieks piedalīties šajā projektā, nedēļa holandiešu ģimenē man atmiņā paliks ilgu laiku. Šīs nedēļas laikā es ieguvu daudz jaunu draugu, uzlaboju angļu valodas prasmes, piedalījos interesantās projekta aktivitātēs guvu daudz neaizmirstamu emociju, kā arī kļuvu patstāvīgāka. Bija grūti šķirties ar projekta dalībniekiem no citām valstīm, jo pa šo laiku mēs visi sadraudzējāmies! Paldies skolotājiem par šo lielisko iespēju piedalīties projektā, tā ir lieliska pieredze turpmākajai dzīvei!"
Skolēniem šī projekta pieredze bija ļoti noderīga angļu valodas prasmju un sociālo prasmju attīstīšanai, kā arī atbildības sekmēšanai par uzticētā darba savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Tā bija arī nenovērtējama pieredze pedagogiem – sadarboties angļu valodā ar kolēģiem no citām valstīm projekta uzdevumu sagatavošanā un lēmumu pieņemšanā. Ieguvums visiem - iespēja praksē apzināties empātiju un iemācīties pieņemt atšķirīgus viedokļus, uzskatus, pārliecinoši un argumentēti izteikt un aizstāvēt savu viedokli.

Visi dalībnieki ar nepacietību gaida jaunas tikšanās ar pārējiem projekta dalībniekiem Grieķijā šī gada maijā, uz kuru dosies citi skolēni un pedagogi.

Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

 • Slide1
 • Slide10
 • Slide11
 • Slide12
 • Slide13
 • Slide14
 • Slide15
 • Slide16
 • Slide17
 • Slide18
 • Slide19
 • Slide2
 • Slide20
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8
 • Slide9

Par projektu

Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts 

“Learning from the Past to Face the Future:
Cultural Heritage in Contrast with Modern Society”

(Mācīšanās no pagātnes nākotnei)

līguma Nr. 2018-1-PL01-KA229-051241_2

Projekta finansējums ir EUR 27 235,00. 

Projekta īstenošana: no 2018. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. oktobrim

Projekta partneri:

Polija (vadošais): Zespol Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie Szkola Podstawowa im. Stefana Okrzei
Spānija: Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia
Grieķija: 5th Primary School of Korydallos,
Nīderlande: Stichting Lentiz Onderwijsgroep, samenwerkingsstichting voor BVE en VO in het Westland en de Nieuwe Waterweg Noord

Projekta mērķis: Veicināt Eiropas skolu starptautisko sadarbību, lai sekmētu skolēnu starpkultūru prasmju apguvi, novērstu plaisu jauniešu uztverē par apkārtējo pasauli, veidojot saikni starp savas valsts vēsturi, kultūru, tradīcijām un kultūras mantojuma nozīmību tās attīstībā nākotnē.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Mācību un mācīšanās mobilitātes uz visām partnerskolām;
 • Projekta mājaslapas izveide;
 • Aptaujas organizēšana par mazaizsargāto grupu sociālo iekļaušanu un mūsdienu pilsonības redzējumu;
 • Materiālu izstrāde (grāmatzīmes ar kultūrvēsturiskajiem objektiem, video par savas valsts tradīcijām, komiksu par vikingu un slāvu mitoloģijām, “Laika skala” ar attēliem vissvarīgāko notikumu atspoguļošanai savā valstī. u.c.);
 • Multimediālas un radošās darbnīcas skolēniem;
 • UNESCO kultūras mantojuma izpēte;
 • Dažādu kultūrcentru un mākslas centru apmeklējums; 

Projekta sagaidāmie rezultāti

 • Paplašināta skolēnu izpratne par savas valsts vēsturi, kultūras tradīcijām un Eiropas kultūras mantojumu, attīstīta projekta dalībnieku kultūras kompetence;
 • Pilnveidotas jauniešu sadarbības prasmes kopīga uzdevuma veikšanai, uzņemoties atbildību par kopējo rezultātu;
 • Sekmēta skolēnu empātija pieņemt citu domas, uzskatus un tiesības;
 • Uzlabotas visu projekta dalībnieku angļu valodas zināšanas, jēgpilnas un drošas IT izmantošanas prasmes, kā arī sadarbības prasmes kopīga uzdevuma veikšanai;
 • Pilnveidota pedagogu kompetence mūsdienu mācību metožu izmantošanā mācīšanās un mācīšanas procesā, apzināta nepieciešamība un apgūti paņēmieni nelabvēlīgo grupu iekļaušanai skolās;

Projekta vadītāji angļu valodas skolotāja Olga Krukovska un direktora vietniece izglītības jomā Liene Juhnevska.