Latvijas skolas soma

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir ļoti nozīmīga valsts simtgades programmas daļa. Tās mērķis ir katram Latvijas skolēnam nodrošināt iespēju iepazīt un pašam pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Liela nozīme programmas īstenošanā ir pedagogu darbam, sagatavojot skolēnus gaidāmajam notikumam un pēc tam mācību stundā pārrunājot pieredzēto un to sasaistot ar mācību procesu.

 

6. septembrī Arēnā Rīga norisinājās vērienīgs pasākums, veltīts Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanai. Atklāšanas pasākumu noslēdza koncerts “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Tajā, protams, piedalījās arī mūsu ģimnāzijas 5.-9.klašu skolēni. Īpaša uzmanība iniciatīvas ietvaros tika veltīta aktīvai iesaistei multimediālajos projektos, interaktīvajās darbnīcās, performancēs. Projektu koordinē J.Stupele un J.Ofmane.

Par projektu

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Latvijas skolas Soma ir lieliska dāvana katram skolēnam Latvijas simtgadē. 

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības.

Darbības principi:

 • „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.
 • „Latvijas skolas soma” norisēm ir tieši saistītie ar mācību un audzināšanas darba saturu.
 • Norisēs piedalās visi skolēni.
 • „Latvijas skolas somas” ietvaros jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam.

Projektu koordinē J.Stupele un J.Ofmane.

 • Slide1
 • Slide10
 • Slide11
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8
 • Slide9

Projekts "Latvijas Skolas Soma" dāvā jaunu pasauli bērniem un pieaugušajiem

Šogad visas Latvijas skolas aktīvi iesaistījās jaunā , neparastā, lietderīgā projektā - "Latvijas Skolas Soma". Latvijas simtgadē projekts ir lielākā dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem.

Projekta mērķis – izpētīt un novērtēt Latvijas kultūras vērtības, dabas resursus, iepazīt inovācijas un panākumus, ko Latvija guvusi ilgā laika periodā.

Padarītais:

 • I.Turgeņeva jubilejas gadā vidusskolēni Mihaila Čehova Rīgas Krievu drāmas teātrī noskatījās latviešu režisora Viestura Kairiša I.Turgeņeva stāsta ,,Mumu” iestudējumu. Pārsteidzoši, ka stāsta teksts praktiski pilnībā saglabāts izrādē . Mēs vienkārši dzirdējām stāstu vēlreiz : brīvība kā vērtība, psiholoģiski nebrīvi cilvēki, kas pieradināti pakļauties, izdabāt tiem cilvēkiem, no kuriem viņi atkarīgi.
 • Svarīgi, ka pēc izrādes noskatīšanās literatūras stundās varējām diskutēt par ikdienas problēmām, par ļaunumu, bet pārspriedumos katrs izteica savu viedokli, kā saglabāt to dziļo cilvēcību , par kuru rakstīja Ivans Turgeņevs, pēc kuras ,,izbadējusies” sabiedrība.
 • Pamatskolas skolēni M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātrī noskatījās izrādi ,,Hanuma”. Jautra, aizraujoša muzikāla izrāde, kur dzirkst ironija un humors , bagāta dziesmām un dejām. Izrāde tā aizrāva, ka negribējās iet prom. Lieliskā aktieru spēle, interesantais sižets, kas uzlaboja mūsu garastāvokli, nevienu neatstāja vienaldzīgu. Lieliski pavadīts laiks !
 • N.Ostrovska lugas savu aktualitāti nav zaudējušas arī mūsdienās, tāpēc 8.kl. skolēni M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātrī noskatījās izrādi ,,Katram gudrajam pietiekami vienkāršības”. Skolēni iejutās specifiskā sabiedrības atmosfērā, kas var ,,aizrunāt” un radīt karikatūru par jebkuru sabiedrībai būtisku ideju. N.Ostrovskis atklāj sabiedrības intereses, ideālus un iespējas. Mācību un klases stundās skolēni diskutēja par patiesību un meliem, par avantūristiem, kuri diemžēl sastopami arī šodien.
 • Latviešu smilšu animācijas teātris radīja neaizmirstamu iespaidu un emocijas, piekto un sesto klašu skolēni nokļuva A.Puškina pasaku pasaulē. Jau ar pirmajām minūtēm iemīlies smilšu ainavās. Uz skatuves brīnišķīgas mūzikas pavadījumā māksliniece Tatjana Gavriļenko uzbur smilšu gleznu vienu pēc otras un M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātra aktieris Busels izteiksmīgi lasīja A.Puškina pasakas. Mazie skatītāji dzirdēja un redzēja lielisko pasaku par zelta zivtiņu, brīnumu pasaku par mirušo karalieni un septiņiem spēka vīriem īsta dāvana skolēniem uzburtā pasaka ,, Skolēni ne tikai ceļoja kopā ar pasaku varoņiem, bet mācījās ievērot arī uzvedības etiķeti. Mācību stundās skolēni rakstīja domrakstus, diskutēja par uzvedības noteikumiem. Lieliska tikumības mācība!
 • Devīto klašu skolēni, kas jau februārī aktīvi sāka gatavoties centralizētajiem eksāmeniem, apmeklēja Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Tieši muzeja apmeklējums ļāva skolēniem labāk izprast Latvijas vēsturi, ielūkoties daudzveidīgajās vēstures lappusēs, aizraujošā aktivitātē labāk sagatavoties valsts pārbaudes darbam.
 • Mūsu ģimnāzija vienmēr lepojas ar katra skolēna panākumiem, ar sapratni izturas pret skolēniem, kas aizstāv skolas godu mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un sporta sacensībās. Ģimnāzija lepojas ar laureātiem , kuri šogad saņēma īpašu pateicību – ķīmiķu teātra ,,Laboratorium” uzstāšanos – interesantus, pamācošus eksperimentus, guva jaunu pieredzi un zināšanas. Skolēni pozitīvi novērtēja šo neparasto balvu.
 • Vienpadsmito klašu skolēni ,,ceļoja” pa senajām Rīgas ieliņām. Kulturoloģijas stundās skolēni bija apguvuši jūgendstilu (modernisms un vācu kolorīts). UNESCO atzinusi Rīgu kā bagātāko modernisma ēku pilsētu. Vidusskolēniem projekta ietvaros bija iespēja iepazīt mūsu pilsētas skaistākās ielas, mācīties saskatīt arhitektūras stilus, to pazīmes. Tagad katrs skolēns saprot, ka bez zināšanām par savas pilsētas kultūru nevar izprast citu tautu kultūru.
 • Pēdējā mācību dienā mūsu ģimnāzijas skolēniem bija iespēja apmeklēt neparastu multimediju izstādi ,,Varenie modernisti - no Mones līdz Kandinskim”. Multimediju projektā bija pārstāvēti vairāk nekā 5000 darbu no 20 pasaules valstu muzejiem. Mūsdienu tehnoloģijas Digital Art House ļāva pilnībā iejusties tādu pasaules meistaru šedevru atmosfērā kā Klods Mone, Edgars Degā, Pols Gogens un daudzu citu.
 • 29.maijs - īpaša diena katrai ģimnāzijas klasei. Skolēni un pedagogi, kā vēdeklis atveroties , devās uz Latvijas muzejiem: Teātra muzeju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, aktīvi piedalījās radošajās darbnīcās, kvesta spēlē “Vecrīgas noslēpumi”, ekskursijā pa Čaka dzīves vietām Rīgā, kas bija veltītas mūsu valsts vēsturei. Pateicoties modernajām tehnoloģijām, talantīgajiem gidiem, laiks ritēja strauji, bet muzejos iegūtās zināšanas ilgi paliks atmiņā un noderēs mācību stundās.
 • Paši mazākie ģimnāzijas skolēni tika iepazīstināti ar neparastu daiļradi. Saulainā dienā 3.klašu skolēniem tika organizēta meistarklase. Tik aizraujoša! Visi skolēni, lieli meistari, kaut gan agrāk neko līdzīgu nebija darījuši. Skolēni pirmo reizi veidoja mozaīku un lieliski veica šo darbu. Skolēni iepazina jaunus instrumentus, papildināja vārdu krājumu ar terminiem, uzzināja daudz jauna un interesanta par stikla pūšanas mākslu, pamēģināja un izveidoja neparastas figūriņas sev un saviem vecākiem.

Gribu izteikt milzīgu pateicību projekta "Latvijas Skolas Soma" organizatoriem, kas pilnveidoja mūsu ģimnāzijas skolēnu ikdienu, deva jaunas zināšanas un sagādāja neaizmirstamus iespaidus.

D.Osipova un A.Semešina 11.kl.