Valoda uz trotuāra

12. maijā latviešu valodas stundu laikā 7.klašu paralēle veidoja savas instalācijas par tēmu “ Valsts valoda”. Idejas bija dažādas-sākot no burtu kartes un beidzot ar zemeslodi! Pladies, skolēni, par idejām un jūsu skatījumu uz valsts valodas situāciju Latvijā. Bet 13.maijā, Valsts valodas dienā, skolēni pievienojās Rakstniecības un mūzikas muzeja akcijai “Valoda uz trotuāra” .Skolēni par pamatu ņēma 12.klašu izrakstītās atziņas no I.Ziedoņa epifānijām, tās apkopoja un uzrakstīja ar krāsainiem krītiņiem uz asfalta. Īpašs paldies 7.d kl.skolēniem -Darjai, Viktorijai, Katrīnai, Milēnai, Anastasijai, Alkesandram, Dominikam, Nikitam, Glebam, Kostjam un Markam, kuri realizēja ideju!

Paldies ikvienam skolēnam, vecākiem, skolotājiem, kas spodrina ģimnāzijas vārdu, iesaistās skolas un valsts rīkotajos pasākumos, radošajos un literārajos konkursos, olimpiādēs! Ceram uz sadarbību arī nākamajā mācību gadā!

Latviešu MK

 • IMG_4301
 • IMG_4302
 • IMG_4303
 • IMG_4306
 • IMG_4307
 • IMG_4308
 • IMG_4310
 • IMG_4311

Eiropas diena

Jau vairāku mēnešu garumā RZĢ komanda aktīvi piedalās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā. Šajā Eiropas maratonā nu esam jau finiša taisnē, un 26.maijā ilgi gaidītais fināls!

Svētku kulminācija bija 9. maijā, kad tika svinēta Eiropas diena.Skolēni iepazinās ar ES valstīm, to kultūru, ģeogrāfiju, vēsturi, sasniegumiem gan latviešu valodas, gan arī vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību stundās. Divu nedēļu garumā klašu audzinātāji radošā un izzinošā veidā runāja par līdzdalību, atbildību, ceļošanas un studiju iespējām ES.

Kā pozitīva ziņa ir atzīmējama Eiropas eksāmena kārtošana. Liels paldies skolotājai J.Ofmanei, kura kopā ar 8.klašu paralēli bija aktīvi tā kārtotāji, bet vidusskolas posmā jāizceļ 11.klases. Arī 12.b eksāmenu saspringtajā laikā atrada laiku pārbaudīt savu erudīciju.Paldies sakām ikvienam klašu kolektīvam un audzinātājiem, latviešu valodas skolotājiem, kas piedalījās lielās gleznas tapšanā skolas iekšpagalmā.

Vēl joprojām skolas bibliotēka ir pieejama plaša informācija par Eiropas savienību, Eiropas Parlamentu, deputatiem, darbības jomām, cilvēku tiesībām.Izmantojiet arī Eiropas majas piedāvatās ekskursijas un seminārus. Esiet aktīvi un līdzatbildīgi!

Latviešu MK

 • IMG_4183
 • IMG_4185
 • IMG_4187
 • IMG_4211
 • IMG_4276
 • IMG_4277
 • IMG_4279
 • IMG_4280
 • IMG_4281
 • IMG_4282
 • IMG_4283
 • IMG_4284
 • IMG_4288
 • IMG_4289

5.-7.klašu talantīgo skolēnu apbalvošana

10.maijā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā notika 5.-7.klašu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureātu un viņu skolotāju apbalvošana.

Varam lepoties ar to, kas izdarīts, jo skolēni guvuši augstus sasniegumus valsts olimpiādē latviešu valodā, rajona matemātikas olimpiādēs, Atklātajās olimpiādēs angļu un vācu valodās, Jauno matemātiķu konkursā, starptautiskajā konkursā “Ķengurs”, matemātikas olimpiādē Meridians, kā arī dažāda mēroga sporta sacensībās. 

Iestājpārbaudījuma rezultāti, iestājoties 10.klasē (2017./2018. m.g.)

Eiropas vēstnieku skola

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija pievienojas Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu saimei

Lai veicinātu jauniešu apziņu par sevi kā Latvijas un Eiropas nozīmīgu daļu, rosinātu vēlmi izprast sabiedrībā notiekošo un radītu vēlmi līdzdarboties sabiedrības procesos, mūsu ģimnāzijas 11.c klase ar klases audzinātāju I.Hitrovu (Eiropas Parlamenta vēstnieks skolā) iesaistījās Eiropas Parlamenta radītā sadarbības platformā "Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas". Projektu jau veiksmīgi novērtējušas skolas sešās pilotprojekta valstīs - Francijā, Vācijā, Īrijā, Itālija, Polijā un Spānijā. 2017.gadā projektu plānots ieviest visās 28 ES dalībvalstīs. Tā mērķis ir izveidot “Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu” tīklu ar mērķi stiprināt skolēnu izpratni par Eiropas Savienību un Latviju tajā, kā arī veicinātu skolēnu līdzdalību sabiedrības procesos.