Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas pedagogi pie galvenās ieejas

Ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Olimpiāžu uzvarētāju godināšana

2021.gada 10.maijā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas godināja skolēnus, kuri ieguva godalgotas vietas Rīgas pilsētās un Valsts olimpiādēs, kā arī atklātajās olimpiādēs. Notika tiešsaistes pasākums,  kura noslēgumā skolēnu pašpārvalde sagatavoja Kahoot spēli ar jautriem un āķīgiem jautājumiem.
10.b klases skolēns Artjoms Moisejevs ieguva balvu - RZĢ Erudīts - par vislielāko godalgoto vietu skaitu olimpiādēs!

Ekrānuzņēmums no konferences - olimpiāžu uzvarētāju godināšana

Mācīšanās nav nejauši sasniegumi.  Spēku tam ir jārod degsmē gribēt zināt vairāk.
Lepojamies ar zinātkāriem, cītīgiem, aizrautīgiem skolēniem, kas nes RZĢ vārdu!

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem Rīgas skolās

Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) uz 10. klasi notiks 10. jūnijā.

Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījuma varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās.

Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

 

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem paredzēta pretendentiem mācībām 2021./22. mācību gadā Rīgas vispārizglītojošajās skolās.

Katram procesam ir atšķirīga POGA, uz kuras redzams pieteikšanās procesa nosaukums.

Pieteikšanās pogas ir pieejamas tikai noteiktajos pieteikšanās laikos:

 • uz skolu 10.klasi no 27.05.2021. plkst.9.00. līdz  7.06.2021.plkst.9.00. (Rīgas skolu 10. klasi KOMBINĒTAIS iestājpārbaudījums)

Pārtikas pakas skolēniem

Informējam, ka no 11.05.2021. ģimnāzija sāks izdalīt skolēniem pārtikas pakas, par laiku, kad skolēni mācījās attālināti- ( 19.04.2021. -10.05.2021. ) - par 15 dienām.

Lūgums pārtikas pakas saņemšanas vietā ievērot 2 m distanci un lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.

Pakas tiek izsniegtas skolas ēdnīcā. Ieeja - pagalmā (baseins pa kreisi), orientieris - skolas autobuss.

Lūdzam ierasties pēc pārtikas pakām pēc grafika.

 

11.05.2021. - 1.-6.kl. - no 14.00 līdz 19.00

12.05.2021. - 1.-6.kl. - no 14.00 līdz 19.00

13.05.2021. - 7.kl- 12.kl- no 14.00 līdz 19.00

14.05.2021. - 7.kl- 12.kl- 12.30 līdz 19.00

Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkurss 2021. gadā

RD IKSD logoProjektu konkursa mērķis: sniegt finansiālu atbalstu projektu īstenošanai, veicinot sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmējot saliedētas sabiedrības veidošanos kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, kā arī tiek attīstīta un popularizēta brīvprātīgā darba kustība Rīgas pilsētā veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanos.

Iestājpārbaudījums 10.klasē

Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās varēs iestāties, kārtojot apvienoto iestājpārbaudījumu.

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības Rīgas galvaspilsētas skolu 10. klasēs, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums. Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu mājaslapās.

Tatjanas diena - Krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā

Arī 2021. gadā īpašos apstākļos ЛАШОР kopā ar ЛАПРЯЛ (Latvijas krievu valodas un literatūras skolotāju asociācija), ЛОРК (Latvijas krievu kultūras biedrība) un biedrība "Grāmatas bērniem" divdesmit otro reizi rīko radošo darbu konkursus.

2021. gada tēma : "Tatjanas diena" turpinās: mēs esam kopā!" 

Zolitūdes ģimnāzijas skolēni katru gadu piedalās konkursā dažādas nominācijās.

Šajā gadā divas 8.a klases skolnieces piedalījās literārā konkursā un ļoti labi pārstāvēja mūsu skolu:

Ariāna Šandro - 2. vieta,

Kira Selihova - 3. vieta.

Var pateikt, ka tas ir viņas dāvana skolas 35. jubilejā.

Apsveicam meitenes un viņas krievu valodas un literatūras skolotāju Valentīnu Borisovu!

Skolēni - mūsu lepnums

Šogad Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pārstāvji piedalījās un veiksmīgi absolvēja projektu “Debašu Līderu skola 2020/2021”. Projekta “Debašu Līderu skola” ietvaros skolēni un skolotāji no visas Latvijas apgūva debašu prasmes - argumentāciju, publisko runu, kritisko un loģisko domāšanu un mediju pratību, apgūva zināšanas par politikas, ekonomikas un citām aktualitātēm, kā arī uzlaboja savas angļu valodas prasmes starptautiskā līmenī atzītu debašu lektoru un treneru vadībā, jo visas projekta aktivitātes notika angļu valodā. Vienā no projekta ietvāros ozranizēta turnīrā mūsu komanda (M.Koļuškina, A.Grekova, L.Ribņikova, P.Petrovska, A.Švarnoviča) iegūva I vietu un mūsu skolnieces ir atzītas par labākajiem runātājiem turnīrā.

Skolēnu un pedagogu diplomi

Apsveicam

71.Valsts matemātikas (2.posms) olimpiādes uzvarētājus:


1.vieta
Cvetkovs Vladislavs 5.a
Germanovs Georgijs 6.c

3.vieta

Gridņevs Grigorijs 5.b
Jeļeckis Andrejs 5.c
Švecovs Romāns 6.a
Trishkin Ignatii 6.b
Savčuka Elīna 7.c
Zvirbule Katrīna 8.b

Atzinība

Hohlova Vera 5.a
Ščerbaks Marats 6.c


Paldies skolotājiem Zojai Novikovai, Tatjanai Kudrjavcevai, Annai Zaharcevai par gatavošanos olimpiādei!

Pateicība

Paldies 11. B klases vēstnieku komandai

par pilsoniskās līdzdalības veicināšanu!

Ziedi ar vārdu Paldies 

Skolas vadība

Apsveicam dambretes pulciņa uzvarētājus!

2020./2021.mācību gadā sakarā ar ierobežojumiem, saistītiem ar Coved-19, attālināti notiek ne tikai mācību stundas,
bet arī pulciņu nodarbības. Viens no tiem ir dambretes pulciņš Gunāra Vipuļa vadībā.

Mūsu skolēni ne tikai ar aizrautību trenējas, bet ir arī labi panākumi sacensībās.

Apsveicam sacensību uzvarētājus!

Iļja Trasko -3.e
Martinas Mašanauskas – 4.a
Ņikita Vorotņikovs – 3.c
Veronika Vardaņana – 3.a

Novēlām RZĢ komandai vēl vairāk uzvaru!

skatīt skolēnu diplomus

 

Skolēnu panākumi olimpiādēs

 • Olimpiādes uzvarētāji 2020./2021.m.g.

  Olimpiādes uzvarētāji 2020./2021.m.g.

 • Rīgas pilsētas 37.latviešu valodas olimpiādes rezultāti

  Rīgas pilsētas 37.latviešu valodas olimpiādes rezultāti

 • Rīgas pilsētas 37.latviešu valodas olimpiādes rezultāti

  Rīgas pilsētas 37.latviešu valodas olimpiādes rezultāti

 • Rīgas pilsētas bioloģijas 43.olimpiādes 2.posma rezultāti

  Rīgas pilsētas bioloģijas 43.olimpiādes 2.posma rezultāti

 • Rīgas pilsētas angļu valodas 50.olimpiādes 2.posma rezultāti

  Rīgas pilsētas angļu valodas 50.olimpiādes 2.posma rezultāti

 • Rīgas pilsētas ķīmijas 62.olimpiādes 2.posma rezultāti

  Rīgas pilsētas ķīmijas 62.olimpiādes 2.posma rezultāti

 • Rīgas pilsētas ekonomikas 22.olimpiādes 2.posma rezultāti

  Rīgas pilsētas ekonomikas 22.olimpiādes 2.posma rezultāti

 • Atklātās vācu valodas olimpiādes rezultāti

  Atklātās vācu valodas olimpiādes rezultāti

 • Vācu valodas Valsts 5.1olimpiādes 3.posma 2.kārtas rezultāti

  Vācu valodas Valsts 5.1olimpiādes 3.posma 2.kārtas rezultāti

 • 33.atklātas krievu valodas un literatūras olimpiādes Valsts posma rezultāti

  33.atklātas krievu valodas un literatūras olimpiādes Valsts posma rezultāti

 • Rīgas pilsētas matemātika 71.olimpiādes 2.posma rezultāti

  Rīgas pilsētas matemātika 71.olimpiādes 2.posma rezultāti

 • 71.Valsts matemātikas 2.posma olimpiādes rezultāti

  71.Valsts matemātikas 2.posma olimpiādes rezultāti

 • Paldies!

  Paldies!

Panākumi

Mūsu skola 2020./2021. mācību gada I semestrī ir kļuvusi par vienu no TOP 10 aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv! 

Atzinība no uzdevumi.lv

Apsveicam konkursa laureātu!

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija konkurss – reklāmas projekts Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 jaunās aplikācijas popularizēšanai.

3.vieta - Aleks Pomerancs (9.a klase)

Izsakām pateicību Irēnai Kravalei par sagatavošanu konkursam!

Baloni

Skolēnu panākumi!

Sirsnīgi sveicam Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmām)
37.valsts olimpiādes II kārtas uzvarētāju!

3. vieta – Viktorija Prikule (8.c klase)

Attēls ar joslu

Pateicamies skolotājai Irēnai Kravalei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Informācija vecākiem un skolēniem par tiešsaistes stundu organizēšanu

Microsoft Teams logotips

Palīgmateriāli un instrukcijas par programmas Microsoft Teams lietošanu un instalēšanu (tiešsaistes stundām):

 • instrukcija - pamācība

 • skatīt video video instrukcija SKATĪT ŠEIT

  lai iegūtu pieslēguma paroli, rakstiet e-klasē vēstuli Vladimiram Trasko (lūdzu izsniegt paroli Office 365 instalācijai).