Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Tiešsaistes tikšanās ar profesiju pārstāvjiem

2023.gadā 24. maijā.  tiešsaistes platformas Microsoft Teams notika interesanta, aizraujoša tikšana 10. klašu skolēniem ar profesiju pārstāvjiem par ļoti pieprasītu Siltumenerģētikas un siltumtehnikas specialitāti darba tirgū. Tikšanas laikā bija iespēja uzzināt par studiju iespējām Rīgas Tehniskajā universitātē programmā "Siltumenerģētika un siltumtehnika". Skolēni bija iepazīstināti ar profesiju, kur un kā atrast darbu konkrētajā profesijā, iespējamo atalgojumu, galvenajiem darba pienākumiem. Ka arī par studiju iespējām RTU Siltumenerģētisko sistēmu katedrā, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

 • Slide1
 • Slide10
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8
 • Slide9

Ēnu diena 2023.

Ēnu dienas plakāts

Šogad 5. aprīlī notiks ilgi gaidītā Junior Achievement Latvia rīkotā karjeras izglītības programma skolēniem “Ēnu diena”.

Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

No 7. marta pieteikšanos vakancēm uzsāks skolēni, potenciālie Ēnotāji.

Ēnu diena ir skolēnu pieprasītākā Junior Achievement programma un katru gadu ēnot vēlas doties vairāki tūkstoši skolēnu visā Latvijā.
Aicinām atbalstīt jauniešu vēlmi piedalīties Ēnu dienā un mudināt piedalīties tos, kuri līdz šim to nav paguvuši!

Norises datumi:

7. – 13.marts Pieteikšanās 1.kārta. Skolēni piesakās vienai ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

14. – 16.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida. Šajā laikā nevar skolēni pieteikties uz vakancēm.

17. – 20.marts Pieteikšanās 2.kārta - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

21. – 23.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.

24. – 27.marts Pieteikšanās trešā kārta - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

28. – 30.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.

31.marts Nejaušais Ēnotājs* - skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā.

Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju

Visa jaunākā informācija par programmu Ēnu diena atrodama portālā www.enudiena.lv

Tikšanas ar ģimnāzijas absolventu un RSU 4.kursa studenti

2023.gada  17. janvārī 10.c, 11.c  un 12.c klases skolēniem bija iespēja iepazīties ar IV kursa  RSU studenti, mūsu ģimnāzijas  absolventu Polinu Gaļiču. Polina izstāstīja par izglītību medicīnas jomā, pastāstīja par savu karjeras ceļu, savu mērķu uzstādīšanu un piepildīšanu. Polina atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Tikšanās izraisīja lielu interesi ģimnāzijas skolēnu vidū.

 

 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7

Tikšanās ar RTU Rīgas Biznesa skolas studentiem

2022.gada 29.novembrī mūsu ģimnāzijā viesojas ģimnāzijas absolventi Diāna Bakša un Oksana Čaikina. Viņi stāstīja 12.klases skolēniem par savu pieredzi izglītības jomā RTU Rīgas Biznesa skolā, par uzņemšanas noteikumiem un studiju programmām. Bija liela interese par studijām RTU RBS.

 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 

Tikšanās ar RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas audzēkņiem

2022.gada 22.novembrī notika tikšanās ar RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas audzēkņiem.

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža ir Valsts akreditēta profesionālās augstākās izglītības iestāde ar struktūrvienību profesionālā vidusskola.

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā ir notikušas kvalitatīvas pārmaiņas – gan vizuālas, gan saturiskas – tāpēc koledža aicina studēt, mācīties gribētājus.

Izglītību varēsiet iegūt jaunatklātās, mūsdienīgās un moderni aprīkotās mācību laboratorijās!

Valsts finansētas – budžeta vietas! Stipendija!  

Kāpēc studēt Olaines Tehnoloģiju koledžā? Tāpēc, ka uz dabaszinībām balstītai izglītībai ir paredzama spoža nākotne, jo tā ir viena no straujāk augošajām nozarēm Latvijas tautsaimniecībā, ar izcilām izaugsmes iespējām. Būs iespēja strādāt kvalificētu darbu šo nozaru uzņēmumos, saņemot konkurētspējīgu atalgojumu virs valstī vidējā.

Iespēja ir, nāc un izmanto to!  https://otk.rtu.lv/

 

 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7

Projektu darbs

Karjeras nedēļā tika veikti projekti 11.-12.klasē

Prezentācijas vai video intervijas ar uzņēmējiem.

 

 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6

Tikšanas

19.10.2022. Tikšanas ar Rīgas Aeronavigācijas institūta pārstāvējām.

Auditorija

Pēc 11.-12. klašu skolēniem aptaujas rezultātiem, tika uzaicināts Rīgas Aeronavigācijas institūta (RAI) lektors.

Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI) - viena no vecākajām mācību iestādēm Latvijā, ar bagātu pieredzi un tradīcijām aviācijas un transporta speciālistu sagatavošanas sfērā. Kopš 2010.gadā Rīgas aeronavigācijas Institūts ir skolas Pelican Flight Training LLC, kas atrodas lidostā North Perry, Floridā, ASV, partneris.

Skolēni uzzināja par šo augstskolu studiju programmām, iestāšanas iespējām, studiju ilgumu, prakses iespējām, apmaiņas programmām, sevis pilnveidošanas iespējām.

Tikšanas

20.10.2022.Tikšanas ar veiksmīgu uzņēmēju, valdes loceklim SIA “Global Media” A. Pjatecku.

Piedalies 10.-12.kl. skolēni.

Uzņēmējs skaidroja, kādas īpašības ir nepieciešamas veiksmīgai uzņēmējdarbībai.

Tikšanās bija interesanta, liela uzmanība tika pievērsta tirgus pieprasījuma un konkurences jautājumiem.

Nākoša tikšanās notiks novembra beigās.

Andžejs Pjateckis  Andžejs Pjateckis 

Karjeas nedēļas pasākums

2022.gada 18.oktorbī karjeras nedēļas 2022 ietvaros mūsu skolēni piedalījās 10. jubilejas gada Karjeras nedēļā, kurā šogad tiks akcentētas uzņēmējspējas.

Tēma - Uzņēmējspēju apzināšna un attīstīšana veiksmīgas karjeras veidošanā.

Sauklis - “Uzņēmējspējas – Tavas superspējas!”

Start Strong klātienes semināros/nodarbībās uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai. JAUNĀ UZŅĒMĒJA ABC”

Mērķauditorija: 9. - 10. klašu izglītojamie.

Ziemeļvalstu ģimnāzijā pasākumā piedalījās Rīgas Zolitūdes Ģimnāzijas 5 skolēni no 8-9. kl. un 29 skolēni no 11. un 12. kl.
Uzņēmējs ir katrā no mums un nodarbības mērķis bija viņu satikt un iepazīt. Bija iespēja uzzinātu, kurus savus talantus un stiprās puses var veiksmīgi izmantot biznesā un, kuras īpašības attīstīt, ja vēlies kļūt par uzņēmēju.

Skolēni pasākumā iemācījās saskatīt savas ikdienas iespējas un analizēt, kā tās izmantot kā uzņēmējam. Skolēni apgūstīja galvenās uzņēmēja prasmes, atslēgas ieradumus un spēka punktus. Dažādas biznesa spēles un aktivitātes palīdzēja noskaidrot, cik daudz mūsos ir uzņēmēja gēna, kur tas snauž un, kā to attīstīt.
Ar spēles "Speed Date" palīdzību bija parādīts, cik aizraujoša var būt mūsdienu uzņēmējdarbība it īpaši brīžos, kad tavi vienīgie instrumenti ir trakas idejas, sirdsbalss un fanātisks darbs.

 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8

Pasākums 9.klašu skolēniem

17.10.2022.g. ģimnāzijas auditorijā notika tikšanas ar 9.kl. skolēniem (9.a,b,c,d,e).

Tikšanas tēma: Izglītības izvēlē pēc pamatskolas beigšanas un karjeras perspektīvas. 

Sakumā par ģimnāzijas piedāvātiem programmām uzstājas direktores vietniece izglītības jomā (10. - 12. klasēs) Veronika Skripačova. Lekcija izraisīja lielo interesi, jo bija iepazīšana ne tikai ar ģimnāzijas programmām, bet ari ar par iespējamam profesijām nākotnē  katrai konkrētas programmas virzienā.

Pedagogi karjeras konsultanti Galina Iļjušina un Iraīda Arvanova sniedza informāciju par iespējam iegūt vidēju profesionālo izglītību Latvijā. Jautājumu bija ari daudz.

9.klašu skolēni

 

Ikgadējā Karjeras nedēļā aicinās jauniešus atklāt savas uzņēmējspējas

Karjeras nedēļa

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

VIAA direktore Dita Traidās: “Profesijas mūsdienās kļūst arvien daudzpusīgākas un būtisku vietu ieņem universālas prasmes, ko pieprasa un novērtē ikviens darba devējs. Tādēļ šogad, Karjeras nedēļas desmitgadē, aicināsim iepazīt uzņēmējspējas — tādu zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, ko bieži maldīgi sasaistām tikai ar uzņēmējiem un uzņēmējdarbību. Šīs spējas noder teju ikvienā profesijā, projektā un ikdienas situācijā, tāpēc ir svarīgi, lai bērni un jaunieši apzinās gan viņiem jau piemītošās, gan vēl attīstāmās uzņēmējspējas.”

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē. 20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Visu Karjeras nedēļu skolotāji tiks aicināti klašu vai skolēnu interesentu grupām rīkot tuvumā esošo uzņēmumu apmeklējumu, iepazīt profesionāļu spilgtākās uzņēmējspējas un piedalīties sociālo tīklu konkursos. Ierosinātās aktivitātes padarīs viesošanos uzņēmumos vēl aizraujošāku un jauniešiem saistošā veidā būs iespējams ne vien iegūt jaunas zināšanas, bet arī sacensties par noderīgām balvām.
Karjeras nedēļa ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” arī šogad norisināsies Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus - diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notiks tematiskās mācībstundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus. Aicinām sekot līdzi Karjeras nedēļas aktualitātēm un programmai VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos.


Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Būvnieka profesija

28.03.2022.g. tikšanās tika organizēta ar Kristapam Ceplim Biedrības  “Zaļas Mājas” valdes loceklim un Biedrības BDCC vadītājai Gunitai Jansonei. Tēma “Būvnieka profesija”. Būvnieki – tie ir: meistari, būvdarbu vadītāji, inženieri būvkonstrukciju projektētāji, projektu vadītāji, būvuzraugi. Skolēniem bija iespēja noskaidrot: Ko dara būvnieks? Kāpēc kļūt par būvnieku? Kā kļūt par būvnieku?

Lekcija par būvniecības profesiju-lektors stāstā pie tāfeles  Lekcija par būvniecības profesiju-skolēni klausās

Tikšanās ar RBS studentiem

29.03.2022.g. tikšanās tika organizēta ar RTU Rīgas Biznesa skolas studentiem. 29. martā mūsu skolā viesojas skolas absolventi Dmitrijs Bezrebrijs un Konstantīns Nikolajevs. Viņi stāstīja 11.kl. un 12.klases skolēniem par savu pieredzi izglītības jomā RTU Rīgas Biznesa skolā, par uzņemšanas noteikumiem un studiju programmām.

Skolēnu tikšanas ar RTU absolventiem  Skolēnu tikšanas ar RTU absolventiem  Skolēnu tikšanas ar RTU absolventiem Skolēnu tikšanas ar RTU absolventiem Skolēnu tikšanas ar RTU absolventiem  Skolēnu tikšanas ar RTU absolventiem

Jaunās tikšanās

03.11.21. notika tikšanās ar  RZĢ absolventu  Igoru Dronovu . Tēma: IT profesijas. Igors ir IT projektu vadītājs. Viņš veiksmīgi strādā savā jomā. Saruna ar vidusskolniekiem bija ļoti interesanta un lietderīga.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Ēnu diena 2022

Ēnu diena 2022. gadā norisināsies aprīlī.

Ēnotāji tiks aicināti doties ēnot Ēnu devējus, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus - ēnošana var norisināties klātienē vai tiešsaistē atkarībā no Ēnu devēja noteiktā.

Kad pieteikties Ēnu dienaiNorises datumi:

9. - 14. marts: Ēnotāju 1.pieteikšanās kārta uz vakancēm

15. - 17. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 1.kārtā saņemtos pieteikumus

18. - 21. marts: Ēnotāju 2.pieteikšanās kārta uz vakancēm

22. - 24. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 2.kārtā saņemtos pieteikumus

25. - 28. marts: Ēnotāju 3.pieteikšanās kārta uz vakancēm

29. - 31. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 3.kārtā saņemtos pieteikumus

1.aprīlis: Nejaušais ēnotājs

6. aprīlis: Ēnu diena 2022

Organizētas tikšanās

22.02.2022 notika tikšanās ar Sergejam Bratarčukam.

Sergejs Bratarčuks - lektors, docents, pētnieks RTU Aeronautikas institūtā, inženierzinātņu doktors, elektronisko sistēmu pētnieks un inženieris Eiropas Kosmosa aģentūras Latvijas projektos, dalībnieks divās atlases kārtās uz amata vietu, ESA astronauts, studentu pilots PPL. Tikšanās bija interesanta un informatīva.

 

 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8
 • Slide9

Konsultācijas 2021./2022.mācību gadā

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas
pedagogu karjeras konsultantu (PKK)
pieņemšanas laiki 2021./2022.mācību laikā


Gaļina Iļjušina (7. - 8. kl.)
Ceturtdienās 13.30-14.10

Iraīda Arvanova (9. - 12.kl.)
Pirmdienās 12.15-12.55Lai pieteiktos individuālai sarunai vai konsultācijai, rakstiet ziņojumu e-klases e-pastā.

Karjeras centra pasākums

13.10.21. karjeras nedēļas un ITK norises laikā notika tikšanās ar  RZĢ 2003. gada absolventu Arseniju Ignatjevu. Tēma: IT tehnoloģijas. Arsenijs ir IT projektu vadītājs. Sarunā tika skarta izglītības loma karjeras izaugsmē, darba tirgus,  kādas profesionālas īpašības tiek vērtētas visaugstāk. Arsenijs bija ne tikai interesants sarunu biedrs, bet arī uzmanīgi ieklausījās vidusskolēnu jautājumos un komentāros. (tikšanas prezentācija)

Interesanto tikšanos kluba vadītāja Gaļina Iļjušina

Informācija par projektu

Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Ieviešanas laiks: 22.03.2017.-30.12.2021.

Projekta mērķis: ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Eiropas savienības logo

Eiropas Savienību fondu (Eiropas Sociālais Fonds) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.


Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa: valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

 • Projekta darbības:
  Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
 • Nacionālo profesionālās meistarības konkursu - SkillsLatvia, EuroSkills un WorldSkills - organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.
 • Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana dalībai starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos un
 • dalības nodrošināšana.
  Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem Jelgavas novadā.
 • Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.
 • Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.


Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”. VIAA 2016. gada 29. novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) ir noslēgusi vienošanos par projekta - karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs - īstenošanu.

Sadarbības partneri: Valsts izglītības attīstības aģentūra. Saite uz mājas lapu ŠEIT