Skolas pagalmā 12.kl. skolēni - izlaidums 2019.

Skolas pedagogi pie galvenās ieejas

Ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Svarīgā informācija par Iestājpārbaudījuma norisi!!!

Skolēniem, kuri pieteicās Iestājpārbaudījuma kārtošanai Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā 10.06.2021.:

  • Reģistrācija sāksies 9.15 pie ģimnāzijas galvenās ieejas.
  • Izmanto mutes un deguna aizsegu.
  • Reģistrācijas laikā uzrāda personu apliecinošu dokumentu – pase/ID un negatīvu Covid-19 testa apliecinājumu.

 

NORĀDĪJUMI SKOLĒNAM PAR IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA NORISI

  • Darba izpildes laiks ir 3 astronomiskās stundas (180 minūtes).
  • Uz galda drīkst būt tikai rakstāmpiederumi un lineāls, ūdens.
  • Darbs pildāms ar zilu vai melnu pildspalvu. Zīmuli lieto tikai zīmējumu veidošanai.
  • Aizliegts izmantot kalkulatoru un korektoru.
  • Aizliegts iestājpārbaudījuma laikā lietot elektroniskos saziņas un informācijas apmaiņas līdzekļus (planšetdatoru, piezīmjdatoru, viedtālruni u.c.).Tiem ir jābūt izslēgtiem un novietotiem iestājpārbaudījuma vadītāja norādītā vietā.
  • Rezultāti tiks publicēti https://ej.uz/skolu2021_10kl un skolas mājas lapā, kurā kārtots iestājpārbaudījumu, 5 darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma.