Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Ģimnāzijas pamatmērķi

ĢIMNĀZIJAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI

Ģimnāzijas vīzija:

Mūsdienīga, konkurētspējīga, tradīcijām bagāta skola, kurā skolēnu mācību rezultāts ir lietpratība, un ir radīta vide individuālo spēju attīstībai.

Ģimnāzijas misija:

Nodrošināt katram skolēnam mūsdienīgu lietpratības izglītību, no gatavu zināšanu nodošanas uz mācīšanas vadīšanu, kur skolēni mācās iedziļinoties mācību saturā.

Skolas vērtības: Tradīcijas, mūsdienīgums, radošums,  sadarbība, pozitīva attieksme.

Ģimnāzijas mērķi:

  1. Nodrošināt skolēniem kvalitatīvu izglītību saskaņā ar valsts izglītības standartā
  2. noteiktajām prasībām.
  3. Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas un valsts dzīvē.