Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Kā skolēniem iegūt centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātus?

 

Skolēniem un vecākiem sertifikātu skola sūtīs elektroniskajā žurnālā.

Tikai pēc sertifikātu publicēšanas VPS, sākot ar 21.06.2023 (ne ātrāk kā 14:00), eksāmenu rezultāti pakāpeniski tiks pārnesti arī portālā latvija.lv esošajā e-pakalpojumā “Mani dati izglītības reģistros”.

latvija.lv

Elektroniskais dokuments (sertifikāts) skolēnam pieejams tikai tur, kur tas tiek nosūtīts katram skolēnam (elektroniskajā žurnālā, e-pastā vai kādā citā saziņas kanālā).

E-pakalpojumā būs redzami tikai eksāmenu rezultāti.

Sertifikāta oriģināls ir elektroniska datne .edoc formātā. Dokumenta atvēršanai .edoc formātā var lietot eparaksts.lv.

Sertifikātus, tāpat kā iepriekš, izsniedz skola, tikai tagad tas tiek darīts izsniedzot failu .edoc formātā (par katru eksāmenu viens fails) nevis papīra sertifikātu.

Sertifikātu nepieciešamības gadījumā var nosūtīt skolai, kurā tiek plānots turpināt mācības, vai izmantot citiem mērķiem.

Vecākiem par sertifikātiem lūgums primāri interesēties sava bērna skolā.

Sertifikāts saturēs informāciju par skolēna eksāmena rezultātiem, kas izteikti procentos.