Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijai šajā mācību gadā tika piešķirta Erasmus akreditācija starptautisku projektu realizēšanai līdz 2027.gadam

Akreditācijas periods: 01.02.2023. – 31.12.2027.

Līdz šim katrs projekts katrā īstenošanas periodā tika rakstīts un iesniegts atsevišķi, bet akreditācija dos iespēju ar atvieglotiem nosacījumiem pieteikties finansējumam mobilitātes projektu īstenošanai un regulāri īstenot augstas kvalitātes mācību mobilitātes, lai nodrošinātu ģimnāzijas attīstību.

Projekta īstenošanas laikā tiks atbalstīta pedagogu profesionālā pilnveide un skolēnu dalība īstermiņa mobilitātēs kādā no Eiropas Savienības valstīm.

Šī projekta ietvaros ir izvirzīti trīs galvenie mērķi:

1. Paplašināt pedagogu izpratni par iekļaujošo izglītību, apgūt efektīvas stratēģijas un digitālos rīkus atbalsta nodrošināšanai skolēniem;

2. Pilnveidot skolēnu digitālās kompetences, lai jēgpilni izmantotu tehnoloģijas mācību procesā;

3. Atbalstīt skolēnus pilsoniskās pieredzes un starpkultūru kompetences gūšanai, rosināt kļūt par tolerantiem un atbildīgiem savas valsts un ES pilsoņiem.

Erasmus projekta koordinatore Liene Juhņevska

Akreditācijas sertifikāts