Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Erasmus+ projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” pedagogu pieredzes vīzīte Portugālē

Laikā no 2019.gada 25. līdz 29. novembrim Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pedagogi Olga Krukovska, Tatjana Lukjanova, Liene Juhņevska, Svetlana Caune, Jeļena Ofmane viesojās Portugālē „Erasmus+” projekta „ MODERN ODYSSEUS IN THE ARMS OF EUROPE ” ietvaros. Šī bija projekta trešā vizīte, kuras galvenais mērķis – iepazīties ar Agrupamento de Escolas de S. João da Talha pieredzi skolēnu no citam valstīm integrēšanā un atbalsta sniegšanā skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Vizīte Lisabonas piepilsētā Talhā sākās ar partnerskolas iepazīšanu. Skola izvietota 4 ēkās, kur katrā mācās 300 -400 skolēnu. Skolēni sagaidīja kuplo pedagogu pulku no četrām valstīm ar krāšņu un emocionālu priekšnesumu, kurā bija iesaistīti gandrīz visi sākumskolas posma skolēni. Mūs pārsteidza sirsnīgā attieksme, atmosfēra un viesmīlība.

Projekta darbs turpinājās vairākās darbnīcās, no kurām vienā mēs tikām iepazīstināti ar skolas Moodle platformu skolotāju sadarbībai, metodiskas pieredzes uzkrāšanai un uzdevumu sagatavošanai skolēniem dažādos līmeņos. Skolai ir ļoti liela pieredze atbalsta sniegšanā skolēniem ar īpašām vajadzībām, pedagogi savu darbu veic ar lielu entuziasmu un atbildību.

Vizītes laika bija iespēja iepazīties ar Portugales izglītības sistēmu un skolas specifiku mācību darba organizēšanā. Uzņemošās skolas pedagogi prezentēja savu pieredzi projekta darbu organizēšanā, vecāku un vietējās kopienas iesaistīšanā tā norisē.
Portugāļu partneri radīja pilnīgu priekšstatu par valsts atbalstu imigrantiem, organizējot Talha mazpilsētas bēgļu centra apmeklējumu, kurā uzturas vairākas ģimenes un iebraucēji no Āfrikas valstīm.

Pirms atgriešanās savās valstīs projekta dalībniekiem bija iespēja arī nedaudz apskatīt gleznaino Portugāles dabu, Roka ragā sajust Atlantijas okeāna vējus, nedaudz iepazīt Sintras un Lisabonas skaistākās vietas un nobaudīt nacionālos ēdienus.
Šis brauciens noteikti bija ļoti vērtīgs ikvienam pedagogam. Iegūta jauna pieredze, izmantotas un noteikti uzlabotas angļu valodas zināšanas, IKT prasmes un izbaudīta kultūru dažādība.