Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Par projektu

Eropas karogs

Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts 

“Learning from the Past to Face the Future:
Cultural Heritage in Contrast with Modern Society”

(Mācīšanās no pagātnes nākotnei)

līguma Nr. 2018-1-PL01-KA229-051241_2

Projekta finansējums ir EUR 27 235,00. 

Projekta īstenošana: no 2018. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. oktobrim

Projekta partneri:

Polija (vadošais): Zespol Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie Szkola Podstawowa im. Stefana Okrzei
Spānija: Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia
Grieķija: 5th Primary School of Korydallos,
Nīderlande: Stichting Lentiz Onderwijsgroep, samenwerkingsstichting voor BVE en VO in het Westland en de Nieuwe Waterweg Noord

Projekta mērķis: Veicināt Eiropas skolu starptautisko sadarbību, lai sekmētu skolēnu starpkultūru prasmju apguvi, novērstu plaisu jauniešu uztverē par apkārtējo pasauli, veidojot saikni starp savas valsts vēsturi, kultūru, tradīcijām un kultūras mantojuma nozīmību tās attīstībā nākotnē.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Mācību un mācīšanās mobilitātes uz visām partnerskolām;
 • Projekta mājaslapas izveide;
 • Aptaujas organizēšana par mazaizsargāto grupu sociālo iekļaušanu un mūsdienu pilsonības redzējumu;
 • Materiālu izstrāde (grāmatzīmes ar kultūrvēsturiskajiem objektiem, video par savas valsts tradīcijām, komiksu par vikingu un slāvu mitoloģijām, “Laika skala” ar attēliem vissvarīgāko notikumu atspoguļošanai savā valstī. u.c.);
 • Multimediālas un radošās darbnīcas skolēniem;
 • UNESCO kultūras mantojuma izpēte;
 • Dažādu kultūrcentru un mākslas centru apmeklējums; 

Projekta sagaidāmie rezultāti

 • Paplašināta skolēnu izpratne par savas valsts vēsturi, kultūras tradīcijām un Eiropas kultūras mantojumu, attīstīta projekta dalībnieku kultūras kompetence;
 • Pilnveidotas jauniešu sadarbības prasmes kopīga uzdevuma veikšanai, uzņemoties atbildību par kopējo rezultātu;
 • Sekmēta skolēnu empātija pieņemt citu domas, uzskatus un tiesības;
 • Uzlabotas visu projekta dalībnieku angļu valodas zināšanas, jēgpilnas un drošas IT izmantošanas prasmes, kā arī sadarbības prasmes kopīga uzdevuma veikšanai;
 • Pilnveidota pedagogu kompetence mūsdienu mācību metožu izmantošanā mācīšanās un mācīšanas procesā, apzināta nepieciešamība un apgūti paņēmieni nelabvēlīgo grupu iekļaušanai skolās;

Projekta vadītāji angļu valodas skolotāja Olga Krukovska un direktora vietniece izglītības jomā Liene Juhnevska.

Projekta dalībvalstu karogi