Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkurss 2021. gadā

RD IKSD logoProjektu konkursa mērķis: sniegt finansiālu atbalstu projektu īstenošanai, veicinot sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmējot saliedētas sabiedrības veidošanos kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, kā arī tiek attīstīta un popularizēta brīvprātīgā darba kustība Rīgas pilsētā veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanos.

Konkursa ilgums: 1.03.2021 – 30.11.2021

Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkurss 2021. gada ietvaros, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija saņēma finansiālo atbalstu no Rīgas Domes un sporta departamenta lai īstenotu projektu "Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas vērtību ABC".

Kāds ir mūsu mērķis?

"Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas vērtību ABC" (vērtību grāmata) – mācību - metodiskais materiāls sākumskolas skolēniem, kas ir izstrādāts, pamatojoties uz CLIL (mācību satura un valodas integrētā apguve) metodiku. Mērķis: mācību - metodiskā materiāla izmantošana mācību stundās (sociālās zinībās, klases stundās, latviešu valodas, angļu valodas, datorikas stundās) lai veicinātu vērtību izpratni. Drukāto mācību materiālu plānots izmantot, ka grāmatu stundas laikā. Padziļināt angļu un latviešu valodu zināšanas mazākumtautību skolas skolēniem (lasītprasmes attīstība, vārdu krājumu paplašināšana, iepriekšējo zināšanu pielietošana). “Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas vērtību ABC” (vērtību grāmata) saturā: mācību uzdevumi, ilustrācijas latviešu un angļu valodā, teksti, kas veido izprati par vērtībām un rada skolēnam interesi valodu apguvē. Digitālo prasmju attīstība sākumskolas skolēniem. Izveidot grāmatas digitālo versiju (interaktīvo spēli), kas būs pieejama ne tikai Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem, kā arī citiem Rīgas un valsts iedzīvotājiem.

Mācību līdzeklis ir domāts 1. -5. klases skolēniem.

Radoša skolotāju komanda:

Aleksandra Tumareviča - latviešu valodas pedagogs;

Jeļena Ofmane - sociālās un pilsoniskās jomas pedagogs;

Anna Pjatecka un Olga Krukovska - angļu valodas pedagogi.

 

Papildus informācija https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/finansesanas-konkursi?target=175

Sagatavoja projekta koordinatore, sociālo zinību pedagogs Jeļena Ofmane