Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Komanda 2019./2020.m.g.

Skolēnu komanda 2019./2020.m.g.

Ģimnāzijas Skolēnu pašpārvalde šogad (2019./20.m.g.) ne tikai turpina popularizēt, bet arī paši aktīvi piedalās akcijā “Palīdzi tuvākajam!”. Ģimnāzisti gatavo dāvanas un svētku pasākumus veco ļaužu pansionāta “Liepa” iemītniekiem un Rīgas Strazdumuižas vidusskolas vājredzīgajiem bērniem. Jaunieši palīdz sakopt pansionāta teritoriju, izrotā telpas svētkiem un pavada laiku ar vecajiem ļaudīm un vājredzīgajiem bērniem. Savukārt pamatskolas Skolēnu pašpārvalde palīdz suņu patversmei.

Pašpārvalde iesaistījās arī pilsētas akcijā “Mūsu Laimes koks 2019” un 6. septembrī iestādīja 2 Laimes kokus mūsu skolas pagalmā.

2019.gada 31. oktobrī norisinājās pirmais jauniešu pilsētplānošanas forums, kura laikā jauniešiem bija iespēja iesaistīties pilsētas attīstības plānošanas procesā kopā ar nozares speciālistiem. Mūsu skolēni dalījās ar idejām par pilsētas un tās apkaimes attīstību un stāstīja savu Rīgas stāstu. Tā bija iespēja uzzināt vairāk par pilsētplānošanas procesu, iepazīties ar citiem aktīviem jauniešiem un izzināt arī pašiem savas Rīgas vērtības un pērles. Pasākums informēja skolēnus un deva iespēju iesaistīties Rīgas pilsētas attīstības programmas 2021. - 2027. gadam veidošanā. Foruma izskaņā radās ideja novadīt vecāko klašu skolēniem diskusiju «Mūsdienu varoņi un varonība», kuras mērķis bija parādīt, ka aktīva dzīves pozīcija un vēlme veidot pasauli labāku arī ir mūsdienu varonība.

Ir tik patīkami vērot, ka vārdi sakrīt ar darbiem! Jauniešiem nav vienaldzīgas mūsdienu problēmas. Viņa aktīvi iesaistījās ekoloģiskajā audzināšanā. Apzinoties, ka tikai dzīvojot harmonijā ar dabu ir iespējama turpmākā sabiedrības attīstība, jaunieši Rīgas domē iesniedza pieteikumu projektam “ECO-PRĀTS”, kur kopā ar Rīgas Ostvalda un 96.vidusskolu vadīja diskusijas, izstrādāja ekoloģisko somu dizainu jauniešiem, sprieda par atkritumu šķirošanas nozīmi un izveidoja video prezentāciju skolēniem par nepieciešamību dzīvot saskaņā ar dabu, tās likumiem un principiem.

Jaunieši nepalika vienaldzīgi arī pret problēmām, kas radās jaunās piebūves dēļ. Tā kā tika slēgtas galvenās ieejas durvis, 1460 skolēnu saimei palika tikai viena ieeja. Kad vienlaicīgi tik daudz skolēnu dodas uz garderobi, veidojas sastrēgumi, notiek grūstīšanās un jokošanās. Notika nelaime-skolēnu pagrūda, viņš nokrita, neviens nepalīdzēja… Radusies situācija ar skolas piebūvi pamudināja Skolēnu pašpārvaldi uzsākt akciju“ Rūpējies par savu drošību!”, kuras laikā uzņēma video par iekšējās kārtības noteikumiem skolā un ārpus tās, un izveidoja uzskatāmus vizuālos plakātus, kas ikvienam atgādina par pieklājību un toleranci vienam pret otru. 

Komanda 2018./2019.m.g.

Skolēnu komanda 2018./2019.m.g.

2018./19. mācību gadā skolēnu pašpārvalde visspilgtāk izpaudās labdarībā. "Labo darbu" centra vadītāja Sofija Kuročkina ar savu komandu turpināja jau sen iesāktu tradīciju - organizēja palīdzību pansionātā “Liepa”– skolēni palīdzēja uzkopšanas darbos, ēdienam sagatavoja dārzeņus, dekorēja telpas svētkiem, spēlēja galda spēles , skatījās filmas, organizēja divus svētku koncertus.

Sadarbībā ar pamatskolas skolēnu pašpārvaldi izglītojamie strādāja dzīvnieku patversmē – pastaigājās ar suņiem, tīrīja voljerus un organizēja ‘’Labas sirds” labdarības akciju, lai sagādātu pārtiku un citas, dzīvniekiem nepieciešamās, lietas. Ziemassvētkos izglītojamie devās pie Strazdumuižas internātvidusskolas neredzīgajiem bērniem. Kā vienmēr aktīvi piedalījās ikgadējā talkā, lai sakoptu tuvāko apkārtni. Par nozīmīgu un aktīvu darbu labdarības jomā, pašpārvaldes skolēni tika aicināti piedalīties “Labo darbu” festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi” un saņēma Valsts izglītības satura centra pateicības rakstu “Par veiksmīgu skolēnu pilsonisko audzināšanu”, bet labdarības centra vadītāja Sofija Kuročkina saņēma “Rīgas skolēnu dome” diplomu un titulu “Ārpus sienām” par to, ka sevi spēja pierādīt ne tikai skolas pasākumu ietvaros, bet arī piedaloties citās organizācijās, dažādos pasākumos, turpinot veiksmīgi organizēt labdarību.

Protams, mēs lepojamies arī ar skolas avīzes “Jegoza” redaktori Darjanu Osipovu, kas tika izvēlēta kā ārlietu komisijas deputāts 9. Latvijas jauniešu saeimā, ar ideju palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šī diena, kas pavadīta jauniešu vidū, iedvesmoja Darjanu popularizēt "labo darbu" kustību starp vienaudžiem un rosināt skolēnus aktīvāk piedalīties mūsu republikas sabiedriskajā dzīvē.

Skolēnu pašpārvalde aktīvi palīdzēja organizēt un piedalījās jaunatnes forumā „Jaunieši apkaimes izaugsmei”, diskutēja par aktuālajām problēmām apkaimē: vides, drošības, satiksmes, izglītības un savstarpējo attiecību jomās un kopā meklēja iespējamos šo problēmu risinājumus.

Foruma organizācijā un citos ģimnāzijas pasākumos (jubilejas programmā, laureātu apbalvošanā, brīvprātīgajā darbā pansionātā) sevi spilgti pierādīja Vsevolods Kuļevs un Vladimirs Popovs, kuri aktīvi sadarbojās ar ģimnāzijas administrāciju, palīdzēja gatavoties pedagoģiskajai sēdei “Pozitīvas drošās vides nodrošināšana darbā ar skolēniem”, anketēja skolēnus, strādāja pie skolēna ētikas kodeksa izstrādes, popularizēja to vidusskolēniem. Par savu neatlaidīgo darbu izglītojamais Vsevolods Kuļevs saņēma diplomu “Rīgas skolēnu dome” nominācijā “Skolas tilts” – par atvērtu vidi starp skolēniem un vadību, kas sniedz gan skolēniem, gan skolas vadībai iespēju ģenerēt idejas, uzklausīt viedokļus un pilnvērtīgi sadarboties.

Un, protams, gan vidusskolas, gan pamatskolas skolēnu pašpārvalde aktīvi sadarbojās ar muzeja padomi, izglītojamie popularizēja skolas vēsturi, tās tradīcijas un sasniegumus.

Tāpēc varam secināt, ka skolēnu pašpārvalde strādāja radoši un ar lielu entuziasmu.

Komanda 2017./2018.m.g.

Skolēnu pašpārvalde 2017./2018.m.g.

Šajā mācību gadā skolēnu pašpārvalde prezidenta Ē.Rucko vadībā turpināja sadarbību ar pansionātu „Liepa”. Vecāko klašu skolēni šogad meklēja vecos cilvēkus, spēlēja galda spēles, sarunājās un uzklausīja viņu dzīves stāstus, kā arī palīdzēja sakopt un uzturēt kārtībā un tīrībā pansionāta teritoriju.

Pateicoties skolēnu pašpārvaldes aktivitātei, skolēni ne tikai piedalījās bērnu radio KIDS FM projektā, popularizēja jauniešu auditorijai mūsu ģimnāzijas sasniegumus dažādās sfērās, bet arī ieguva projekta galveno balvu – televizoru.

Daudz pozitīvu emociju un jaunu paziņu jauniešiem dāvāja gada sporta projekts „Vienoti Olimpiskajā kustībā!”, kas popularizē gan jauniešu olimpisko kustību Latvijā, gan aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Par aktīvu piedalīšanos un spožām idejām komanda tika apbalvota ar diplomu un burvīgu grāmatu par olimpisko kustību Latvijā un mūsu izcilajiem sportistiem.

Protams, nozīmīga ir dalība konkursā „Es esmu Latvija un Eiropa” un SSE lekcijas, kas ļāva sazināties ar vienaudžiem un apspriest mūsu valsts nākotni.

Skolēnu komanda 2017./2018.m.g.

Komanda 2016./2017.m.g.

Skolēnu komanda 2016./2017.m.g.

Ļoti interesanti šajā mācību gadā strādāja mūsu skolas skolēnu padome Valērijas Rogovajas vadībā. Savu darbu kā skolēnu padomes prezidente jauniete sāka ar ideju, noorganizēt dažādus konkursus ar devīzi “Rīga vieno”. Valērija kopā ar domubiedru komandu izdomāja projektu, kas apvienoja divas Rīgas skolas – mūsu un Rīgas Ostvalda vidusskolu, projekta ideju iesniedza Rīgas domē un saņēma finansējumu tā realizācijai. Meitenei kopā ar savu komandu teicami izdevās novadīt trīs pasākumus, veltītus Latvijas simtgades sagaidīšanai: jauno Rīgas talantu šovu, spēli “Vai pazīsti Latviju?” un Jura Podnieka dokumentālās filmas “Vai viegli būt jaunam? kopīgu noskatīšanos un diskusiju par filmā skartajiem jautājumiem. Pasākumos piedalījās ap 150 mūsu un Ostvalda vidusskolas skolēni un viņu vecāki.

Komanda 2015./2016.m.g.

Skolēnu komanda 2015./2016.m.g.

2015./2016.mācību gadā mūsu skolā ļoti aktīvi darbojās skolēnu pašpārvalde Pāvela Ananova vadībā. Aktivitātēs iesaistījās ne tikai pašpārvaldes pārstāvji, bet arī atsevišķu klašu aktīvisti.

Visa mācību gada laikā 40 skolēnus no visām 9.-12.klasēm vienoja kopīgs mērķis un ideja – padarīt skolas dzīvi interesantu un dažādu, pieteikt sevi kā radošus aktīvistus un interesantu ideju ģeneratorus Rīgas Skolēnu Domei. Vecāko klašu audzēkņi darbojās ar entuziasmu un ļoti centās, lai skolas dzīve visiem skolēniem paliktu spilgtā atmiņā.

Sociālajā tīklā “Facebook” jaunieši kontaktējās gan ar saviem skolas biedriem, gan citu skolu skolēniem, kā arī ārzemju skolu audzēkņiem, - tika apspriestas svarīgas tēmas: skolas mikroklimats, novadīto pasākumu trūkumi un kopējie panākumi.

Kā ierasts, skolēnu pašpārvalde organizēja dažādus svētkus: Skolotāju dienu, Jaungada balli, Svētā Valentīna dienu; rīkoja tematiskos vakarus; bija lielās foto sesijas iniciatori par godu skolas 30.gadu jubilejai un, protams, visa pašpārvaldes komanda aktīvi piedalījās pavasara sestdienas talkā.

Dalībnieki veiksmīgi darbojās dažādos projektos: starptautiskajā radošajā projektā „Nakts gājiens ar tīņiem”, «Šerloka Holmsa kurpēs», «Tēls bez rāmjiem» (Latvijas Nacionālajā bibliotēkā), palīdzēja sākumskolas skolotājiem skolas viesu uzņemšanā, strādāja pie skolas prezentācijas projektā „My earth depends on me” Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (ISMA).

Mūsu jaunieši ar panākumiem darbojās Rīgas Skolēnu Domē. Lepojamies ar rezultātu – jau trešo gadu pēc kārtas mūsu ģimnāzija saņēma Rīgas Skolēnu Domes balvu par organizētajiem labākajiem un spilgtākajiem skolas svētkiem: Skolotāju dienu – 2015!

Ar lepnumu vēlamies pastāstīt, ka mūsu skolas skolēnu pašpārvalde piedalījās arī Eiropas Jauniešu parlamenta sēdēs, Latvijas Jaunatnes Saeimā, kur tika apspriesti pusaudžu veselības veicināšanas jautājumi, jauniešu darba tirgus problēmas, kā arī spriests par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts lomas stiprināšanu.